Steigimo dokumentų tvirtinimas pas notarą

Steigiamos įmonės steigėjas prašymą įregistruoti juridinį asmenį ar jo padalinį, įmonės steigimo dokumentus pirmiausia turi pateikti notarui. Jis šiuos dokumentus tikrina. Peržvelgiamas jų tikrumas ir steigimo dokumentų atitikimas įstatymų keliamiems reikalavimams. Kad nereikėtų vykti pas notarą keletą kartų, galite sutaupyti laiko ir pinigų šiam vizitui tinkamai pasirengę. Rekomenduojama prie planuodami apsilankymą notaro kabinete prieš tai atlikti šiuos veiksmus:

 • parengti visus su tam tikros teisinės formos įmonės steigimu susijusius dokumentus;
 • gauti naudojimosi patalpomis pažymą arba sutvarkyti dokumentus, patvirtinančius nuosavybės teises į patalpas.
 • rezervuoti steigiamai įmonei vardą dėl to, kad VĮ Registrų centrui pateikus įmonės steigimo dokumentus nepaaiškėtų, jog tokiu vardu jau įregistruota kita įmonė.

Dokumentai, kurie reikalingi pristatyti notarui, rasite paskelbtus visiem lengvai prienamus internete –Lietuvos notarų rūmų interneto svetainėje.

Steigiant UAB notarui pateikiami dokumentai:

 • steigimo sutartis (steigimo aktas);
 • įstatai;
 • patalpų savininko sutikimas dėl buveinės adreso suteikimo;
 • steigėjų protokolas (sprendimas);
 • akcininkų sąrašas;
 • steigėjų asmens dokumentų (paso arba asmens tapatybės kortelės) kopijos;
 • banko pažyma apie kaupiamojoje sąskaitoje įmokėtus pradinius įnašus;
 • Registrų centro Juridinių asmenų registro pranešimas apie laikiną pavadinimo įtraukimą (jei toks pranešimas buvo užsakytas);
 • kiti dokumentai (priklausomai nuo steigiamos bendrovės ypatumų).

Steigiant notarui pateikiami dokumentai:

 • steigimo aktas;
 • nuostatai;
 • patalpų savininko sutikimas dėl buveinės adreso suteikimo;
 • steigėjo asmens dokumento (paso arba asmens tapatybės kortelės) kopija;
 • Registrų centro Juridinių asmenų registro pranešimas apie laikiną pavadinimo įtraukimą (jei toks pranešimas buvo užsakytas);
 • kiti dokumentai (priklausomai nuo steigiamos įmonės ypatumų).

Savaime suprantama, kad pasitaiko klaidų (kas jų nedaro?), tad nereikia dėl to panikuoti. Jeigu pateikiami notarui dokumentai yra užpildomi klaidingai, pastarasis nurodys, kas reikalinga patikslinti. Kito susitikimo metu jau galėsite būti visiškai tikri, kad nešate teisingai užpildytus ir atitinkančius teisės aktus dokumentus.

Kad išvengtumėte klaidų, svarbu, jog notarui pateikiami dokumentai būtų parengti valstybine kalba, laikantis bendrinės lietuvių kalbos normų. Dokumentai turi būti spausdinti, tvarkingi, atitikti dokumentų rengimą ir įforminimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Jeigu dokumentus rašysite ne valstybine kalba, tuomet prie jų turi būti pridėti vertėjo pasirašyti vertimai.

Toliau įvykių seka priklauso nuo notaro. Jis išanalizuoja Jūsų pateiktus dokumentus. Parašo prašymą VĮ Registrų centrui kartu su tvirtinamuoju įrašu, kad dokumentuose nurodyti duomenys yra teisingi, įmonės steigimo dokumentai atitinka įstatymų reikalavimus ir įmonę, filialą ar atstovybę įregistruoti galima.

Kokį mokestį teks susimokėti notarui, viskas priklauso nuo steigiamos įmonės tipo. Siūlome apie tai susižinoti iš anksto.

Po apsilankymo pas notarą seka įmonės įregistravimas Juridinių asmenų registre.